بلغاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به география

زبان: بلغاری [bg] بازگشت به بلغاری

دسته بندی: география تصديق география تلفظ ها