بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 718
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.147
  • واژه‌های تلفظ نشده: 34
بلغاری

عكس از pictalogue