بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 734
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.277
  • واژه‌های تلفظ نشده: 32
بلغاری

عكس از pictalogue