بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 800
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.233
  • واژه‌های تلفظ نشده: 133
بلغاری

عكس از pictalogue