بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 886
  • واژه‌های تلفظ شده: 23.647
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • بلغاری عكس از Tuncay