بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 809
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.453
  • واژه‌های تلفظ نشده: 121
بلغاری

عكس از pictalogue