بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 943
  • واژه‌های تلفظ شده: 24.309
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
  • بلغاری عكس از Tuncay