بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 751
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.554
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
بلغاری

عكس از pictalogue

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید