بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 756
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.637
  • واژه‌های تلفظ نشده: 41
بلغاری

عكس از pictalogue