بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 843
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.996
  • واژه‌های تلفظ نشده: 120
  • بلغاری عكس از Tuncay
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه