زبان:

بلاروسی

[be]

بازگشت به بلاروسی

دسته بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها