بلاروسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به name

زبان: بلاروسی [be] بازگشت به بلاروسی

دسته بندی: name تصديق name تلفظ ها