بلاروسی راهنمای تلفظ

[Беларуская]

پيوستن به تلفظ های بلاروسی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 196
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.474
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.418
  • بلاروسی عكس از A Kostichev
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه