بلاروسی راهنمای تلفظ

[Беларуская]

پيوستن به تلفظ های بلاروسی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 213
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.497
  • واژه‌های تلفظ نشده: 467
  • بلاروسی عكس از A Kostichev