باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Pronomen

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: Pronomen تصديق Pronomen تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Pronomen". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا