باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به deutsche Verben

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: deutsche Verben تصديق deutsche Verben تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "deutsche Verben". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا