زبان: باشكير [Башҡорт]

پيوستن به تلفظ های باشكير

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 32
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.829
  • واژه‌های تلفظ نشده: 248
  • باشكير عكس از Sergey Prokudin-Gorsky

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه