زبان: باشكير [Башҡорт]

پيوستن به تلفظ های باشكير

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 32
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.828
  • واژه‌های تلفظ نشده: 226

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه