آذری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: آذری [az] بازگشت به آذری

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها