زبان: آذری [az]

بازگشت به آذری

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها