آذری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به European countries

زبان: آذری [az] بازگشت به آذری

دسته بندی: European countries تصديق European countries تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "European countries". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا