آذری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آذری [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی] پيوستن به تلفظ های آذری

  • شمار متكلمان: 35.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 188
  • واژه های تلفظ شده: 9.787
  • واژه های تلفظ نشده: 12
آذری

عكس از Indigoprime