آذری راهنمای تلفظ

[Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

پيوستن به تلفظ های آذری

  • شمار متكلمان: 35.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 296
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.031
  • واژه‌های تلفظ نشده: 140
  • آذری عكس از Public domain