اتريشی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به ciencias naturais

زبان: اتريشی [ast] بازگشت به اتريشی

دسته بندی: ciencias naturais تصديق ciencias naturais تلفظ ها

8 كلمات برچسب زده شده با عنوان "ciencias naturais". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا