اتريشی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Adverbios de lugar

زبان: اتريشی [ast] بازگشت به اتريشی

دسته بندی: Adverbios de lugar تصديق Adverbios de lugar تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Adverbios de lugar". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا