زبان:

آسامی

[অসমীয়া / Asami]

بازگشت به آسامی

36 واژه های تلفظ شده.