زبان:

آسامی

[অসমীয়া / Asami]

بازگشت به آسامی

58 واژه های تلفظ شده.