آسامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به state

زبان: آسامی [as] بازگشت به آسامی

دسته بندی: state تصديق state تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "state". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا