آسامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به ox (از به )

زبان: آسامی [as] بازگشت به آسامی

دسته بندی: ox تصديق ox تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "ox".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟