آسامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numerals

زبان: آسامی [as] بازگشت به آسامی

دسته بندی: numerals تصديق numerals تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "numerals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا