آسامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به india

زبان: آسامی [as] بازگشت به آسامی

دسته بندی: india تصديق india تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "india". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا