آسامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Assamese

زبان: آسامی [as] بازگشت به آسامی

دسته بندی: Assamese تصديق Assamese تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Assamese". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا