آسامی راهنمای تلفظ

[অসমীয়া / Asami]

پيوستن به تلفظ های آسامی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15
  • واژه‌های تلفظ شده: 14
  • واژه‌های تلفظ نشده: 58
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه