عربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb (از ضدّ به تعبر)

زبان: عربی [ar] بازگشت به عربی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها