عربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb (از أوهن العزمَ--يُوهِن العزمَ به ضادّ)

زبان: عربی [ar] بازگشت به عربی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها