زبان: عربی [ar]

بازگشت به عربی

دسته بندی: verb

تصديق verb تلفظ ها