عربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb

زبان: عربی [ar] بازگشت به عربی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها