عربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به غ (از غداء به غالبا)

زبان: عربی [ar] بازگشت به عربی

دسته بندی: غ تصديق غ تلفظ ها