عربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به ز (از زدْنِي به زبالة)

زبان: عربی [ar] بازگشت به عربی

دسته بندی: ز تصديق ز تلفظ ها