عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.958
  • واژه‌های تلفظ شده: 81.386
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.515
  • عربی عكس از misbahhammoud
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه