زبان: عربی [العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.351
  • واژه‌های تلفظ شده: 75.081
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.918
  • عربی

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه