عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.720
  • واژه‌های تلفظ شده: 77.191
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.300
  • عربی عكس از misbahhammoud
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه