عربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: عربی [العربية] پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.106
  • واژه‌های تلفظ شده: 73.565
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.650
عربی

عكس از Hamed Saber