زبان: عربی [العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.425
  • واژه‌های تلفظ شده: 75.255
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.923
  • عربی عكس از misbahhammoud

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه