آراگونی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به water

زبان: آراگونی [an] بازگشت به آراگونی

دسته بندی: water تصديق water تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "water". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا