آراگونی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals

زبان: آراگونی [an] بازگشت به آراگونی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا