تلفظ محلی همه‌ی زبان‌های دنيا را بياموزيد. فوروو، راهنمای تلفظ. (از مقدونی به ورو)

زبان‌ها

اين‌ها زبان‌هايی با واژه‌های تلفظ شده هستند. ترتيب بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا

مقدونی [mk]

مكشا [mdf]

موهاوک [moh]

ميكمك [mic]

مينفرانكيش [vmf]

مین دونگ [cdo]

مین نان [nan]

مینانگکابو [min]

ناپلی [nap]

ناکسی [nxq]

ناهواتی [nah]

ناواهو [nv]

نپال بهاسا [new]

نپالی [ne]

نروژی [no]

نروژی نينورسك [nn]

نهر [mus]

نوسو [ii]

نوگایی [nog]

هاكا [hak]

هاواييايی [haw]

هاوسا [ha]

هايتيايی [ht]

هررو [hz]

هلندی [nl]

همونگ [hmn]

هندی [hi]

هیلیگاینون [hil]

والون [wa]

ورو [vro]

زبان های برتر