تلفظ محلی همۀ زبان های دنيا را بياموزيد. فوروو، راهنمای تلفظ. (از ناهواتی به یاکوتی)

زبان ها

اين ها زبان هايی با واژه های تلفظ شده هستند. ترتيب بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا

ناهواتی [nah]

ناواهو [nv]

نپال بهاسا [new]

نپالی [ne]

نروژی [no]

نروژی نينورسك [nn]

نهر [mus]

نوسو [ii]

نوگایی [nog]

هاكا [hak]

هاواييايی [haw]

هاوسا [ha]

هايتيايی [ht]

هررو [hz]

هلندی [nl]

همونگ [hmn]

هندی [hi]

هیلیگاینون [hil]

والون [wa]

ورو [vro]

ولاپوک [vo]

ولزی [cy]

ولوف [wo]

وندا [ve]

ونیزی [vec]

ویتنامی [vi]

يو [ee]

يو كانتونيايی [yue]

يوپيك [esu]

یاکوتی [sah]

زبان های برتر