زبان: آفریقایی [af]

بازگشت به آفریقایی

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها