آفریقایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: آفریقایی [af] بازگشت به آفریقایی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها