آفریقایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: آفریقایی [af] بازگشت به آفریقایی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها