آفریقایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آفریقایی [Afrikaans] پيوستن به تلفظ های آفریقایی

  • شمار متكلمان: 13.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 256
  • واژه های تلفظ شده: 3.402
  • واژه های تلفظ نشده: 964