زبان: آفریقایی [Afrikaans]

پيوستن به تلفظ های آفریقایی

  • شمار متكلمان: 13.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 320
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.124
  • واژه‌های تلفظ نشده: 165