آفریقایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آفریقایی [Afrikaans] پيوستن به تلفظ های آفریقایی

  • شمار متكلمان: 13.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 307
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.770
  • واژه‌های تلفظ نشده: 371