آفریقایی راهنمای تلفظ

[Afrikaans]

پيوستن به تلفظ های آفریقایی

  • شمار متكلمان: 13.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 393
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.404
  • واژه‌های تلفظ نشده: 770
  • آفریقایی عكس از Vaiz Ha