آديگان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آديگان [адыгэбзэ] پيوستن به تلفظ های آديگان

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 36
  • واژه‌های تلفظ شده: 401
  • واژه‌های تلفظ نشده: 33