انگلیسی : بياموزيد که چطور به انگلیسی تلفظ کنید (از pick at به aim at)

زبان: انگلیسی [English] بازگشت به انگلیسی