بوریاتی روسیه : بياموزيد که چطور به بوریاتی روسیه تلفظ کنید (از сэнхир به хулинсаг)

زبان: بوریاتی روسیه [буряад хэлэн] بازگشت به بوریاتی روسیه