زبان امروز

لومپارد [lmo]

شمار متكلمان:
3.500.000
شمار متكلمان در فوروو:
21
واژه‌های تلفظ شده:
3.208
واژه‌های تلفظ نشده:
151