زبان امروز

ايلوكو [ilo]

شمار متكلمان:
10.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
18
واژه‌های تلفظ شده:
290
واژه‌های تلفظ نشده:
575